We build bridges between people and countries

Mediation agency for medical doctors

Work in Germany

One country, endless possibilities

We build bridges between people and countries

Mediation agency for medical doctors

Agjensia e punesimit Europework ështe duke punuar me çdo spital ose klinikë ne çdo shtet federal në Gjermani.

Per mjekët ne punojmë pa pagesë.

Ndërtimi i Urave

Një urë është shumë më tepër sesa lidhja e thjeshtë e dy pikave. Duke parë më nga afër, mund të kuptohet diçka: Ura është bërë për të matur . Ajo duhet të jetë e fortë dhe e qëndrueshme për t'i shërbyer qëllimit të saj. Për ta përdorur atë, duhet t'i besohet në fortesinë e saj. Europework e përmbush një funksion të tillë. Si agjensi e ndërmjetësimit mjeksor , ne jemi të specializuar në vendosjen dhe mbështetjen e mjekëve të huaj ne Gjermani.

Çfarë bëjme ne ?

Europework është një agjenci ndërmjetësimi për mjekë të huaj me qendër në Zvicër. Përmes këshillave dhe ndihmës adekuate për gjetjen e pozicionit të përshtaqentshëm si mjek, ne gjithashtu ofrojmë praktikë në spitalet gjermane dhe organizojmë kurse gjuhësore në shkolla të shkëlqyera te gjuhëve. Ne ju ofrojmë klientëve tanë qasje në sistemin e shëndetesor gjerman dhe shoqërojmë klientët tanë në rrugën e tyre për të praktikuar Mjekësinë në Gjermani.

Si ju ndihmojmë ju?

Shërbimi ynë përfshin mbështetje të plotë në rrugën tuaj deri në nënshkrimin e kontratës së punës me një spital gjerman.

Ne gjithashtu financojmë shpenzimet e mësimit te gjuhes gjermane në Gjermani ,nga niveli B2 deri në C1 (gjermanishtja mjekësore)

Nga 1 korriku 2019 dhe ne vazhdim, klientët tanë mjek mund të marrin mësime gjuhësore përmes Skype nga vendi i tyre.

Kështu, ne mund t’ju ndihmojmë kudo që te ndodheni për të përmirësuar aftësitë tuaja në gjuhën gjermane. Kemi ne dispozicion gjithsej gjashtë mësues të gjuhës gjermane.

Ofrojmë mësime për nivelet e mëposhtme gjuhësore B1.1, B1.2, B2.1, B2.2, C1.1, C1.2. Dy nga mësuesit tanë mund të ofrojnë gjithashtu mësime të veçanta parapregaditore për provimin e gjuhës.

Kostot varijojnë nga 10 €, – deri në 25 €, – një orë mësimi.

Edhe pse jeni ende në vendin tuaj, ne tashmë mund t’ju mbështesim!

+++ NJOFTIM : Mësime në mbarë botën në gjuhën gjermane përmes Skype +++

Integrimi i mjekëve të huaj në Gjermani

Fachsprachenprüfung (Provim mjekësor i gjuhës gjermane)

Germany is one country but consists of 16 different states (“Bundesländer”)…… Gjermania është një shtet, por përbëhet nga 16 nenshtete të ndryshme (“Bundesländer”). Çdo shtet ka zyrat e veta të Urdhrit te mjekëve (Kamera Arzt ) dhe autoritetet e veta shëndetësore, si edhe ligjet dhe rregulloret e tyre. Që nga janari i vitit 2017, të gjithë mjekët e huaj që duan të punojnë në Gjermani duhet të kalojnë provimin e gjuhës mjekësore në nivelin C1 ,të ashtuquajturën “Fachsprachenprüfung”, në mënyrë që të marrin një liçencë të përhershme për të praktikuar profesionin në Gjermani që quhet (“Approbation”) ose për ata që kanë studiuar Mjekësi ne vende jashtë BE-së ,nje liçensë të përkohëshme për të ushtruar mjekësi. (Berufserlaubnis) .Ky provim i gjuhës mjekësore në nivelin C1 kryhet në secilin shtet ekskluzivisht nga Kamera Arzt (dhoma e mjekëve) dhe në disa shtete, ky provim i gjuhës mjekësore gjermane është shumë më i lehtë sesa në disa shtete (Bundesländer) te tjera. 

Europework e di saktesisht si ta filloni ne Gjermani !

Ne që punojmë në Europwork e dimë saktësisht në cilin nga vendet e përmendura provimi i gjuhës mjekësore është më pak i vështirë. Ky provim është elementi më i rëndësishëm në procesin tuaj të imigracionit në Gjermani. Në mënyrë që të merrni një liçencë për të praktikuar Mjeksine (“Approbation”) në Gjermani, së pari duhet të kaloni “Fachsprachenprüfung”! Përgatitja juaj për provimin e gjuhës mjekësore vijon si më poshtë: Nëse vini në Gjermani me një çertifikatë B2-te gjuhës gjermane, duhet të bëni kurs te gjuhes së përgjithshme gjermane deri në nivelin C1 dhe kjo zgjat 2 muaj. Me pas bëhet kurs special për gjermanishten mjekësore në nivelin C1 me kohëzgjatje prej një muaji.

Dallimet ndërmjet Kamera Arzt ( Urdhrit te Mjekëve) dhe Autoritetit Shëndetësor.

 • Autoritetet shëndetësore janë përgjegjëse për dhënien e liçencës për të praktikuar Mjeksinë në Gjermani (“Approbation).
 • Dhomat e mjekëve ( Kamera Arzt) janë përgjegjës për provimin e gjuhës (dhe rregulloret e arsimit të vazhdueshëm).
 • Dhomat e mjekëve vlerësojnë se sa vite të trajnimit qe keni kyer jashte Gjermanise dhe përvojat e punës do të njihen në Gjermani.
 • Sapo të keni liçencën tuaj gjermane për të praktikuar Mjeksinë, ju duhet të bëheni anëtar i dhomës së mjekëve në shtetin ku jeni i punësuar.

Non EU Doktors: Per mjekët e vendeve që nuk janë në BE ,Europework mund tju ndihmojë me provimin e Konvertimit dhe Njohjes se Diplomes : “Gleichwertigkeitsprungfung” dhe “Kenntnisprüfung” 

Mjekët që kanë përfunduar studimet e tyre për Mjekësi në një vend jashtë BE-së, së pari do të marrin një liçencë të përkohshme për të praktikuar (“Berufserlaubnis”). Kjo licencë e përkohshme për të punuar është e vlefshme për dy vjet dhe lidhet me një shtet specifik dhe gjithashtu me një klinikë apo spital specifik. 
Gjatë kësaj kohe, CV juaj akademike që vini nga një vend jo-BE do të vlerësohet nga autoriteti shëndetësor. Kjo procedurë quhet “provë e ekuivalencës” (“Gleichwertigkeitsprüfung”) ose “Defizitprüfung”. Nëse CV juaj akademike konsiderohet e barabartë me kurrikulën akademike gjermane, menjëherë do të merrni një liçencë të përhershme për të praktikuar mjekësi në Gjermani (“Approbation “).

Nëse kurrikula juaj akademike nuk konsiderohet e barabartë, ju kërkohet të bëni një provim të njohurive me gojë (“Kenntnisprüfung”) në Gjermani. Ky provim i njohurive me gojë zgjat 90 minuta dhe bëhet nga 3 profesorë për tre tema: Kirurgji / Mjekësi e brendshme dhe një temë e zgjedhur. Kjo vlen për të gjitha shtetet. Sidoqoftë, ekzistojnë dallime të mëdha në nivelin e vështirësisë së këtij provimi në varësi të shtetit ku jepet provimi.

Falë përvojës sonë shumë vjeçare në Europework, ne mund të vlerësojmë saktësisht në cilin shtet janë shanset më të larta që kurrikula juaj akademike qe vini nga nje vend jo-BE do të vlerësohet si ekuivalent, në mënyrë që ju të mos duhet të merrni pjesë në provimin e njohurive me gojë. (Kenntnisprüfung)

Në rast se një mjek duhet të marrë pjesë në këtë provim të njohurive me gojë, ne gjithashtu mund të vlerësojmë shumë mirë në cilin shtet ka më shumë gjasa ta kaloni provimin.

Praktikë në spitalet gjermane

Europework ka një përvojë të gjatë me spitalet në Gjermani, kështu që ne mund të organizojmë një praktikë për ju si mjek vëzhgues. Prandaj, ju duhet të keni një diplomë të gjuhës gjermane në nivelin B2-C1. Disa spitalorë kërkojnë një diplomë B2, por kryesisht kërkojnë një nivel C1. Në përgjithësi spitalet ofrojnë ushqim dhe strehim.

Shpërblimi për mjekët në Gjermani:

Pagesa është pak a shumë e njëjtë, pavarsisht në cilin spital po punoni. Nuk ka rëndësi gjithashtu se në cilën fushë po punoni, kështu një psikiatër merr të njëjtën pagë si një kirurg. Pagesa bëhet ne javën e fundit të çdo muaji.
Pas-diplomuar (ndihmës-mjek) )
Përvojë 1-vjeçare €4.694,75
përvojë 2 vjeçare €4.960,89
përvojë 3 vjeçare €5.150,39
përvojë 4 vjeçare €5.480,39
përvojë 5 vjeçare €5.873,21
përvojë 6 vjeçare €6.034,78
Mjekët specialistë e kanë filluar nga 5.810 €, – deri në rreth 9.000 €, – (në varësi të viteve të përvojës).  

Curriculum Vitae

JU KENI VETËM NJË SHANS PËR TË LËNË IMPRESSION TË PARË !

Informacion i pergjithshem:

 • Letër motivimi: një përshkrim kuptimplotë i arsyeve tuaja pse doni të punoni në një fushë specifike; 
 • Cilat përgjegjësi / detyra keni pasur në punën tuaj të mëparshme dhe të tanishme (Cilat trajtime dhe procedura kryeni )?

Ndertimi :

 1. Foto
  Shtoni në CV-në tuaj një fotografi qe keni bere së fundmi.Mos harroni të buzëqeshni! Kini kujdes të vishni rroba të rregullta dhe profesionale (nëse jeni mashkull, vishni kravatë). Vendosni fotografinë në CV tuaj, në skajin e sipërm të djathtë të faqes së parë (para të dhënave personale).
 2. Të dhënat personale 
  Emri, mbiemri, adresa, numri i telefonit, adresa e-mail, data e lindjes dhe vendi i lindjes, gjinia, gjendja martesore.
 3. Arsim 
  Universiteti i Edukimit (adresa me Homepage) nga kur deri kur (date.muaj.vit) deri (date.muajj.vit).
 4. Karriera profesionale 
  Kualifikimi i specializuar, asistenca, etj. Gjithmonë emërtoni klinikat me adresën Homepage dhe specifikoni se kur deri kur (date.muaj.vit) deri (date.mauj.vit).
 5. Asnjë shkurtim emrash!
  Gjithmonë shkruaj emra të plotë!
 6. Botimet
  Ju lutemi kini kujdes të shkruani referenca të plota. Emërtoni titullin, të gjithë autorët dhe bashkautorët, emrin e artikullit dhe në cilin vit u botua puna juaj.
 7. Gjuha
  Filloni me gjuhën amtare, pastaj emërtoni të tjerat. Cilin nivel të gjuhës flisni ? Shembull: B2 / C1 / C2.
 8. Lista e Operacioneve
  Tek kirurgët dhe anestezistët: ju lutemi shkruani një katalog të OP në formën tabelare. Katalogu juaj duhet të përfshije operacione / ndërhyrje që keni bërë deri më sot dhe numrin e tyre. Ju lutemi bëni dallimin midis ndërhyrjeve që keni kryer në mënyrë të pavarur dhe atyre që keni kryer si asistentë. Vini re vetëm operacione / ndërhyrje që keni realizuar vetë; pa ndërhyrje në të cilat morët pjesë vetëm si vëzhgues!

Ju lutemi dërgoni formularin e plotësuar në europework@email.de


P.G. Verweij

Pieter Guweltherus Verweij

Ju mirëpres që t’ju ndërmjetësojë në pozicionin që keni dashur gjithmonë.

Për shkak të aktiviteteve të mia të mëparshme private, unë kam jetuar dhe punuar në vende të ndryshme të Evropës. Kam lindur në Hollandë, por kam jetuar në Francë dhe Gjermani për disa vjet. Kjo ishte arsyeja pse nuk ishte e vështirë të gjeja nje emr shumë të përshtatshëm “Europework” kur themelova agjensinë time të ndërmjetësimit. Personalisht, e kam përjetuar shumë herë atë ndjesi kur vendosesh në një vend të huaj – ku ka zakone të tjera, mënyra të tjera për të trajtuar gjërat dhe me një gjuhë tjetër. Nga përvoja ime, vështirësitë në integrim lindin kryesisht nga defiçitet gjuhësore sesa nga dallimet kulturore. Dua të theksoj gjithashtu se integrimi i mjekëve është një proces shumë personal. Me këtë, dua të them që rregulloret zyrtare janë të njëjta për të gjithë,por ka interpretime të ndryshme të këtyre rregulloreve nga secili shtet.

Letrat rekomanduese 

Pasi u diplomova në Kinë, një kapitull u mbyll vetvetiu dhe po kërkoja një aventurë të re. Gjermania dukej mjaft premtuese. Pas disa hulumtimeve dhe kontaktit me agjensinë Europework, më këshilluan që së pari të shkoja në Gjermani dhe të studioja gjuhën. Aventura filloi pasi nisa kursin e gjuhës në Institutin Goethe. Kur mbarova nivelin B2, unë kontaktova z. Verweij dhe ai më këshilloi që të vazhdoja kursin e gjuhës dhe të mbaroja nivelin C1. Pas marrjes së nivelit C1, ai më sugjeroi 2 Institute gjuhësore në Düsseldorf, që të isha në gjendje të mësoja dhe të përgatitesha për provimin e gjermanishtes mjeksore. Z. Verweij më dha gjithashtu një trajner personal, i cili më ofroi informata dhe këshilla të vlefshme për intervistat e ardhshme të punës dhe provimin.Lavdi Zotit, unë kam qenë në gjendje që nga intervista e parë të marr një punë në një klinik rehabilitimi.Më është dhënë fillimisht mundësia të kaloj një trajnim praktik i cili qe shumë i dobishëm për provimin. Hapi tjetër do të jetë ” Approbation” , por ndërkohë mund të kënaqem duke punuar në Gjermani për 2 vjet. Unë do të doja të shfrytëzoja rastin të falënderoja Europework dhe Z. Verweij për ndihmën dhe mbështetjen e tyre.Dukej një udhëtim plot dyshime dhe vështirësi; gjë që duket e pamundur të arrihet në fillim. Kontaktoni me Europework dhe Z. Verweij do t’ju ndihmojë me kënaqesi të lehtësoni vështirësitë.

Dr. A., Mauritius, Kinë – Gjermani, NRW
Mjekësi të brendshme

Përvoja ime me Europework dhe Z. Pieter Verweij. Si një bletë e re në Gjermani me kaq shumë sfida përpara, ishte një sfidë e madhe të gjesh një vend pune në një spital, në të cilin më në fund mund të filloja trajnimin për specialitetin. Që nga dita kur kam kontaktuar Z. Pieter, nuk ka qenë vetëm marrëdhënia zyrtare por ishte siguria dhe mbështetja që ai më ofroi.CV ime ishte një rrëmujë e vërtetë . Z. Verweij dhe ndihmësit e tij në Europework e shndërruan atë në një cope ari. Kopertina dhe CV-ja u formuan dhe u shkruan sipas rregullit. E fundit, por jo më pak e rëndësishmja Z. VERWEIJ është një njeri me zemër të ngrohtë.Jini te lirshëm me të dhe dërgoni letrën tuaj në Europework dhe lërini ata t’ju udhëheqin. Ju uroj të gjitha më të mirat, VESHJE RRETHORE EUROPUESE !!! Cheers !!! !

Dr. G., Tirunelveli, Indi – Thüringen
Mjekësi të brendshme

Emri im është Dr. Vinod Kumar Malik. Unë vij nga Haryana në Indi dhe kam bërë Universitetin Mjekësor në Rumani. Isha shumë i interesuar të bëja studimet pasuniversitare në Gjermani sepse Gjermania është e njohur për strukturë dhe cilësi të lartë. Kështu që vendosa të shkoj në Gjermani dhe ndoqa kurset e gjuhës gjermane deri në nivelin C1. Fillova të përpiqesha të shkruaja shumë letra për shumë spitale dhe pata edhe një Intervistë pune por kjo ishte gjithashtu pa asnjë rezultat dhe isha afër të hiqja dorë pas gjithë përpjekjes time për të gjetur një pozitë ne Gjermani. Pastaj gjeta në internet “Europework” dhe u njoha me drejtuesin ,nje zotëri i këndshem Z. Pieter, i cili më dha shpresë dhe më këshilloi. Sekretari i tij praktikoi me mua disa herë “si të bëje intervista”në Gjermani dhe ata bënë një makeover të plotë nga CV-ja ime dhe më në fund gjetëm një punë ku ndjehem si shtëpi! Falënderoj vërtet Z. Pieter (Europework) për çfarëdo që ata bënë për mua dhe e vlerësoj vërtet. Unë rekomandoj që të gjithë të kaloni nëpër Europework për të gjetur punën tuaj në ëndërr!

Dr. M.
nga Hatyana, Indi tani në Saarland, Germany