աշխատել Գերմանիայում

մի երկիր, անսահման հնարավորություններ

Մենք կամուրջներ ենք կառուցում մարդկանց եւ երկրների միջև

Europework-ն աշխատում է ձեզ համար

Մենք կամուրջներ ենք կառուցում մարդկանց եւ երկրների միջև

Europework-ն աշխատում է ձեզ համար

Europework-ն աշխատում է Ձեզ համար!

Europework-ը կատարում է այսպես կոչված կամրջային գործառույթ:

Մեզ համար կամուրջները խորհրդանշում են առաջարկի և պահանջարկի միաձուլումը աշխատաշուկայում: Սակայն, կամուրջը շատ ավելին է, քան պարզապես երկու կետերի միջև կապ: Կամուրջ կառուցելը մանրակրկիտ աշխատանք է: Այն պետք է լինի ուժեղ ու կայուն, որպեսզի իրականացնի իր նպատակը: Բացի այդ, պետք է կարողանալ ապավինել կամրջին՝ դրանից օգտվելու համար:

Ինչ ենք մենք անում

Europework-ն օտարերկրյա բժիշկների հավաքագրման միջազգային գործակալություն է, որի նստավայրը գտնվում է Շվեյցարիայում: Մենք տրամադրում ենք գերմանական հիվանդանոցներին բժիշկ-օգնականներ և բժիշկ-մասնագետներ ամբողջ աշխարհից: Եթե Դուք անցել եք վերապատրաստում Գերմանիայում, մենք կարող ենք Ձեզ ուղարկել նույնիսկ Եվրապայի այլ երկրներ, որտեղ վարձատրությունները շատ ավելի հետաքրքրական են: Գերմանացի բժիշկ-մասնագետը հանդես է գալիս կատարողականով և որակով, կառուցվածքով և մասնագիտական գիտելիքով, ինչպես նաև փորձով և հմտությամբ: Այդ հմտությունները կլինիկաների և հիվանդների համար ապահովության և անվտանգության երաշխիք են:

Ինչպես ենք մենք Ձեզ օգնում

Մեր ծառայությունը ներառում է լիակատար աջակցություն գերմանական որևէ հիվանդանոցի հետ աշխատանքային պայմանագիր կնքելու ամբողջ ճանապարհին:

Այսուհետ հայաստանցի բժիշկները կարող են հայերենով խորհրդատվություն ստանալ՝ կապ հաստատելով հետեւյալ էլեկտրոնային հասցեով՝ գրանցվելով նաեւ տեսազանգի։ europework.armenia@gmail.com

Օտարերկրացի բժիշկների ինտեգրումը Գերմանիայում

Բժշկական մասնագիտացված քննություն

Գերմանիան մեկ երկիր է, բայց բաղկացած միմյանցից բավական տարբեր 16 նահանգներից։ Յուրաքանչյուր նահանգ ունի իր Բժշական խորհուրդն ու առողջապահական մարմինը։ 2017 թվականի հունվարից բոլոր բժիշկները աշխատանքի թույլտվություն ստանալու համար պետք է հանձնեն այսպես կոչված բժշկական մասնագիտացված քննությունը և ստանան համապատասխան թույլտվություն։ Այդ քննությունը անց է կացվում բացառապես յուրաքանչյուր նահանգի բժշկական խորհրդի կողմից։ Քննության համար պահանջվող լեզվի իմացության մակարդակը C1-ն է (Բժկական գերմաներեն)։ Որոշ նահանգներում քննությունը բավականին հեշտ է, որոշներում՝ առավել բարդ։ Մեր Europework-ի թիմը ճշգրիտ տիրապետում է, թե որ նահանգում է բժշկական քննությունն առավել բարդ։ Քո նախապատրաստումը Բժշկական մասնագիտական քննությանը հետևյալ ընթացքն է ենթադրում. դու գալիս ես Գերմանիա B2 սերտիֆիկատով և պարտադիր կերպով մասնակցում ես լեզվի ինտենսիվ դասընթացի, մինչ ձեռք ես բերում գերմաներենի C1 մակարդակ։ Սովորաբար դա տևում է երկու ամիս։ Ունենալով գերմաներենի C1 մակարդակին համապատասխանող գիտելիքներ, դու կարող ես մասնակցել «Գերմաներեն բժիշկների համար» դասընթացին, որը սովորաբար տևում է մեկ ամիս և նախապատրաստում է Բժշկական մասնագիտացված քննությանը։ Այս փուլում կարևորվում է հետևյալ նախապայմանը. բոլոր փաստաթղթերը պետք է նախապես ներկայացված լինեն տվյալ նահանգի բժշկական կառույց։ Միայն այդ պարագայում է հնարավոր ստանալ հրավեր և մասնակցել բժկական քննությանը։ 

Բժշական խորհուրդի ու առողջապահական մարմնի միջև եղած տարբերությունները

Բժշկական խորհուրդն է պատասխանատու աշխատանքային թույլտվության և հայտադիմումների հանձման համար: Բժշկական խորհուրդն է որոշում, թե արտասահմանում աշխատած քանի տարվա փորձն է փաստացիորեն ճանաչվում Գերմանիայում։ Բժշկական խորհուրդն է ընդունում մասնագիտական քննությունը։ Այն պահից սկսած, երբ դու որպես բժիշկ պաշտոնապես աշխատատում ես Գերմանիայում, պարտադիր կերպով դառնում ես տվյալ երկրամասի բժշկական խորհրդի անդամ։

Ոչ Եվրոմիության տարածաշրջանի բժիշկներին Europework-ը կարող է աջակցել քննական բոլոր գործընթացներում։

Այն բժիշկները, ովքեր իրենց բժշկական կրթությունը ստացել են ԵՄ տարածքից դուրս, նախապես ստանում են աշխատանքային թույտվություն, որը ուժի մեջ է երեք տարի և կապված է միայն մեկ երկրամասի հետ։ Երբեմն, կախված երկրամասից, աշխատանքային թույտվությունը վերաբերում է մեկ որոշակի հիվանդանոցի կամ կլինիկայի։ Այդ երեք տարիների ընթացքում Ձեր «ոչ եվրոպական» աշխատանքային և կրթական ուղին գերմանական տվյալ բժշկական կառույցի կողմից վավերացվում է։ Այդ փաստաթուղթը անվանում են Համարժեքության կամ Դեֆիցիտ քննություն։ Եվ երբ Դուք ստանում եք այդ փաստաթուղթը, անմիջապես ստանում եք նաև բժշկական գործունեություն ծավալելու լիցենզիա։ 

Եթե ձեր գիտելիքների ստուգման գործընթացում Ձեր գիտելիքները չեն համարվում գերմանականին համարժեք, ապա դուք ստիպված եք լինում հանձնել մասնագիտական քննություն։ Բանավոր այդ քննությունը տևում է 90 րոպե և ընդունվում է երեք պրոֆեսորների կողմից։ Քննությունը ներառում է հարցեր խիրուրգիայի, ընդհանուր բժշկության և մեկ ընտրովի նեղ մասնագիտացման ոլորտներից։ Այնուամենայնիվ այդ քննությունը բարդության առումով տարբերվում է երկրամասից երկրամաս։ Մեր տարիների հաջող փորձը Europework-ին թույլ է տալիս առավել ճշգրիտ կողմնորոշել, թե որ երկրամասում ինչ բարդության քննություն է Ձեզ սպասվում, և թե Դուք որտեղ ունեք հաջողելու առավել մեծ շանսեր։ Երբեմն նույնիսկ մեր ուղղորդմամբ կարիք չի լինում հանձնել մասնագիտական քննությունը, իհարկե հաշվի առնելով տվյալ երկրամասի առանձնահատկություններն ու պահանջները։ Մենք օգնում ենք ճիշտ գնահատել Ձեր հնարավորությունները տվյալ երկրամասում և տվյալ բժշկական կառույցում։

Եվրոպաբնակ օտարերկրյա բժիշկների լիցենզավորումը.

Բոլոր բժիշկները, ովքեր իրենց ուսումն ավարտել են Եվրամիությունում, անմիջապես լիցենզավորվում են լեզվի մասնագիտական թեստն անցնելուն պես: Այս լիցենզիան մշտական ​​է և ճանաչված ամբողջ երկրում, բացի այդ մասնագիտական վերապատրաստումը ճանաչվում է Եվրամիության ողջ տարածքում:

Կենսագրություն

Դուք ունեք առաջին տպավորություն թողնելու միայն մեկ հնարավորություն

  • Մոտիվացիոն նամակը արժանահավատ նկարագրությունն է քո անձնական պատճառների, թե ինչու ես ցանկանում աշխատել տվյալ բնագավառում և ինչով ես մինչ այդ զբաղված եղել։
  • Լուսանկարը պիտի լինի հնարավորինս նոր։ Ցանկալի է ժպտալ և կրել կոկիկ գործնական հագուստ։ Տղամարդկանց պարագայում նախընտրելի է փողկապ։
  • Անձնական տվյալներ, ինչպիսիք են. անուն, ազգանուն, հեռախոսահամար, էլ. հասցե, ծննդյան ամսաթիվ, ծննդյան վայր, սեռ, ընտանեկան կարգավիճակ։
  • Համալսարանական կրթություն. համալսարանի անվանումը և ուսումնառության տարիները (օր, ամիս, տարի)։
  • Մասնագիտական գործունեություն. աշխատավայրեր, թրեյնինգներ, պրակտիկա (օր, ամիս, տարի)։
  • Լեզուների իմացություն և տիրապետած մակարդակի նշում (A1-C2)։
  • Առանց հապավումների, ամբողջական նախադասություններով։
  • Վիրահատությունների գրքույկ անեսթեզիոլոգների և վիրաբույժների համար։

Եթե բոլոր կետերն ամբողջական են ապա կարող ես ուղարկել քո տվյալները europework@email.de հասցեով։


P.G. Verweij

Փիթեր Գուվելթերուս Ֆերվայ

Ես ուրախ կլինեմ գտնելու Ձեզ համար այն աշխատանքը, որը Դուք միշտ ցանկացել եք ունենալ։

Իմ նախկին ձեռնարկատիրական գործունեության պատճառով ես ապրել եմ եվրոպական մի շարք երկրներում։ Ծնվել եմ Նիդերլանդներում, ապրել և աշխատել Ֆրանսիայում և Գերմանիայում, մինչև հաստասվել եմ Շվեյցարիայում։ Այդ իսկ պատճառով ինձ համար դժվար չէր ընտրել անվանում իմ նոր նախագծի համար` „Europework”։ Սա միջնորդային գործակալություն է, որը տաս տարուց ավելի բժիշկներին բացարձակ հաջողությամբ աշխատանքի է տեղավորում Գերմանիայում։ Ես ինքս շատ լավ գիտեմ, թե ինչ է նշանակում օտար երկրում սկսել ամեն բան սկզբից. օտար մշակույթ, այլ ավանդույթներ, նոր լեզու։ Ես ցանկանում եմ շեշտել, որ այս բոլոր կետերից լեզուն է հանդիսանում ինտեգրացիայի հիմնաքարը։ 

Վկայություններ

Հարգելի գործընկերներ, ես Հնդկաստանում էի և շատ էի ուզում Գերմանիայում ներքին բժշկության ոլորտում մասնագիտանալ, բայց չգիտեի, թե ինչպես: Որպես ձգտում ունեցող բժիշկ՝ ես միշտ ցանկացել եմ սովորել ներքին բժշկություն: Երկու տարի փորձեցի Հնդկաստանում։ Քանի որ Հնդկաստանի համակարգը շատ է տարբերվում Գերմանիայից, ես միշտ կամ պաթոլոգիայի կամ դեղաբանական ոլորտում էի հարցազրույցի հնարավորություն ստանում, ինչը, սակայն, չէի ուզում: Ես չէի ուզում ավարտել որպես թերապևտ: Հիմա հարցն այն էր, թե ինչպես անցնեմ ներքին բժշկությանը։ Այսպիսով, ես ինտերնետային բազմաթիվ կայքերում հնարավորություններ էի փնտրում՝ քոլեջից հետո ուսումս Հնդկաստանից դուրս շարունակելու համար: Համացանցային փնտրտուքների արդյունքում ես գտա Փիթերի կայքը. www.europework.eu/am Դա իսկապես մեծ շրջադարձ էր ինձ համար: Նա շատ տեղեկություններ տվեց Գերմանիայում գործող համակարգի մասին (բժշկական մասնագետների համար): Ես սկսեցի պատրաստվել Հնդկաստանում՝ նրա առաջնորդությամբ։ Նա ինձ ուղեկցեց գերմաներենի դասընթացներից մինչև վիզայի համար դիմելը և աշխատանք փնտրելը: Նա նույնիսկ ինձ պատրաստեց հարցազրույցներին։ Իհարկե, որպես անհատ, դուք պետք է շատ աշխատեք, բայց միշտ հաճելի է, երբ կա մեկը, ով ձեզ ուղղորդում է: Իսկ Փիթերն իմ ուղեցույցն է։ Փիթեր Ֆերվայն ինձ մոտ Աստծո կողմից ուղարկված մարդ է: Իրականում նա շատ լավ գիտի իր գործը։ Առանց նրա առաջնորդության ես չէի կարողանա հասնել Գերմանիա: Ինչպես միշտ ասում է. «Հանգիստ եղիր և համբերիր»։ Եղեք հանգիստ և համբերատար: Վերականգնումը քրտնաջան աշխատանք է և հաջողություն: Նրա ղեկավարությունը խորհուրդ եմ տալիս նաև ուրիշներին: Կրկին շնորհակալություն Փիթերին:

Դր. Մ.

Հնդկաստանի Գուջարաթ նահանգի Սուրատ շրջանից այժմ՝ Գերմանիայի Ներքին Սաքսոնիայում

Հարգելի գործընկերներ, ցանկանում եմ գրել «Europework» գործակալության և անձամբ պարոն Փ.Գ. Ֆերվայի հետ համագործակցության իմ անձնական փորձի մասին: Ես Վահան Ճարտարյանն եմ։ Եղել եմ Հայաստանի համալսարանական հիվանդանոցի անզգայացման և վերակենդանացման բաժանմունքի վարիչ։ «Europework» գործակալության և պարոն Փ.Գ. Ֆերվայի ջանքերի շնորհիվ ես արդեն պատրաստվում եմ իմ աշխատանքին որպես բժիշկ Ներքին Սաքսոնիայում՝ աշխատանքային բարենպաստ պայմաններով։ Պարոն Փ.Գ. Ֆերվայի մասին տեղեկացել եմ Գերմանիայում մեկ տարուց ավելի աշխատող ընկերոջս միջոցով և գոհ եմ իմ աշխատանքի պայմաններից։ Ասեմ, որ իմ շատ ընկերներ հաջողակ են Europework գործակալության հետ համագործակցության շնորհիվ։ Մեր համագործակցության ողջ ընթացքում պարոն Փ.Գ. Ֆերվայն աջակցում էր ինձ կազմակերպությունում՝ ինձ հատուկ տեղեկացնելով հետագա գործողությունների մասին, տալով ինձ արժեքավոր տեղեկություններ և խորհուրդներ, մեծ հետաքրքրություն ցուցաբերելով իմ առաջընթացի նկատմամբ, բոլոր մանրամասների շուրջ բանակցելով երկու կողմերի հետ, հանդիպեց ինձ Գերմանիա ժամանելիս և ուղղորդեց ինձ, իմ նպատակները: Զարմանալի է, որ պարոն Փ.Գ. Ֆերվայը ոչ միայն անհրաժեշտ տեղեկատվություն ունի Գերմանիայում, այլև Հայաստանում, և ամենուր օպտիմալ լուծումներ է գտնում։ Պարոն Փ.Գ. Ֆերվայը կազմակերպել է նաև գերմաներենի դասընթացներ ինչպես Գերմանիայում, այնպես էլ Հայաստանում։ Գործակալության քարտուղարությունն անցկացրել է հարցազրույցի ուսուցում, որը գործնականում մեծ օգնություն է ցույց տվել։ Նրա օգնությամբ տարբեր կլինիկաներում կազմակերպվեցին մի քանի աշխատանքային հարցազրույցներ, և ես որոշեցի, թե որտեղ եմ աշխատելու։ Պարոն Փ.Գ. Ֆերվայի պրոֆեսիոնալիզմը թույլ է տալիս նրան խորհուրդ տալ հաջող համագործակցության համար: Ի դեմս պարոն Փ.Գ. Ֆերվայի՝ դուք ձեռք եք բերում շատ լավ ընկեր, ով ձեր կողքին կլինի ձեր համագործակցության ողջ ընթացքում:

Դր. բժ. Վ.
Հայաստանից, այժմ՝ Ներքին Սաքսոնիայում

Իմ անունն է Դր. Վինոդ Կումար Մալիկ: Ես Հնդկաստանի Հարյանայից եմ և ավարտել եմ Ռումինիայի բժշկական համալսարանը: Ինձ շատ էր հետաքրքրում ասպիրանտուրան Գերմանիայում սովորել, քանի որ Գերմանիան հայտնի է ուսումնական գործընթացի յուրահատուկ կառուցվածքով և որակով: Այսպիսով, ես որոշեցի գնալ Գերմանիա և այստեղ անցկացրի իմ գերմաներենի մինչև C1 մակարդակի դասընթացները: Ես ինքս սկսեցի աշխատանք փնտրել, բազմաթիվ նամակներ գրեցի բազմաթիվ հիվանդանոցներ և նույնիսկ հարցազրույց ունեցա, բայց դա նույնպես անհաջող էր, և ես պատրաստվում էի հրաժարվել Գերմանիայում աշխատանքի համար պայքարելու իմ մտքից: Հետո համացանցում գտա «Europework»-ը և անձամբ հանդիպեցի տնօրենին՝ այս հաճելի պարոն Փիթերին, ով ինձ հուսադրեց և խորհուրդներ տվեց։ Նրա քարտուղարուհին Գերմանիայում մի քանի անգամ հարցազրույցները հաջողելու ցուցումներ տվեց, և նրանք ամբողջությամբ վերանայեցին իմ ինքնակենսագրականը, և մենք վերջապես գտանք աշխատանք, որտեղ ես ինձ զգում եմ ինչպես տանը: Ես շնորհակալ եմ պարոն Փիթերին (Europework) այն ամենի համար, ինչ նրանք արել են ինձ համար, և ես իսկապես գնահատում եմ դա: Ես բոլորին խորհուրդ եմ տալիս անցնել Europework-ով, որպեսզի գտնեն իրենց երազանքի աշխատանքը:

Դր. Մ.
Հնդկաստանի Հաթյանայից, այժմ` Սաարլանդում, Գերմանիա