Prywatność – Privacy

Nasza strona internetowa nie zbiera żadnych danych

Korzystanie z naszej strony internetowej jest możliwe bez podawania danych osobowych.
  • W przypadku kandydatów, którzy zamierzają udostępnić nam swoje dane / którzy już udostępnili nam swoje dane, traktujemy dostarczone dane z należytą starannością. Są w odpowiedzialnych rękach.
  • Przesłane dane zostaną zapisane i automatycznie usunięte po trzech miesiącach. Ponadto porównamy Twoje dane ze specyfikacjami pracy wyłącznie w celu obsadzenia stanowisk.
  • Nie będziemy przesyłać twoich danych bez Twojej pisemnej zgody.
  • 25.05.2018