Europework შუამავლობას გაგიწევთ გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში ყველა კლინიკასა და საავადმყოფოსთან

საშუამავლო მომსახურება გერმანიის საავადმყოფოსა თუ კლინიკაში დასაქმების მიზნით უცხოელი ექიმებისთვის უფასოა. (საშუამავლო მომსახურების გადასახადს ჩვენ საავადმყოფოები და კლინიკები გვიხდიან)


ვაშენოთ ხიდები

ხიდი უფრო მეტია, ვიდრე ორი წერტილის დამაკავშირებელი საშუალება. ზუსტი დაკვირვების შედეგად ცხადი ხდება, რომ ხიდის შენება ზედმიწევნით ზუსტ სამუშაოს მოითხოვს. ის მყარი და გამძლე უნდა იყოს, რათა შეასრულოს თავისი მიზანი. მისი გამოყენებისას მისმა მომხმარებელი მას ნდობა უნდა გამოუცხადოს. Europework მსგავს ფუნქციას ასრულებს. ჩვენი საშუამავლო კომპანია სპეციალიზირებულია გერმანიის ტერიტორიაზე უცხოელ ექიმთათვის შუამავლობის გაწევასა და დახმარებაზე.

ჩვენი დავალება

Europework არის საშუამავლო კომპანია უცხოელი ექიმებისთვის, რომლის სათაო ოფისი გერმანიაში მდებარეობს. შესაბამისი კონსულტაციის და ექიმის შესაფერისი პოზიციის ძებნაში დახმარების აღმოჩენით ჩვენს კლიენტებს ვთავაზობთ წვდომას გერმანიის ჯანმრთელობის სისტემაზე, ხელს ვუწყობთ პირველი კონტაქტის დამყარებაში და ვაცილებთ მათ აპრობაციის (Approbation) ან მუშაობის დროებით უფლების (Berufserlaubnis) მიღების გზაზე.

რა სახის დახმარებას გთავაზობთ

ჩვენი მომსახურება მოიცავს თქვენს სრულყოფილ დახმარებას გერმანულ საავადმყოფოსთან კონტრაქტის გაფორმებამდე მიმავალ გზაზე.

დარგობრივი უცხო ენის გამოცდის მოსამზადებელი გაკვეთილი Covid 19-ის გამო მხოლოდ Skype-ის საშუალებით.

უცხოელი ექიმების ინტეგრაცია გერმანიაში

დარგობრივი უცხო ენის გამოცდა (Fachsprachenprüfung)
გერმანია ერთი ქვეყანაა, მაგრამ 16 ფედერალური მიწისგან შედგება. ყველა მიწას თავისი ექიმთა საბჭო (Ärztekammer) და ჯანმრთელობის დაცვის ორგანო (Gesundheitsbehörde) აქვს. 2017 წლის იანვრიდან ყველა უცხოელი ექიმი ვალდებულია ჩააბაროს დარგობრივი უცხო ენის გამოცდა, იმისათვის რომ მიიღოს მუშაობის დროებით უფლება ან აპრობაცია. დარგობრივი უცხო ენის გამოცდას ყველა ფედერალურ მიწაზე შესაბამისი ექიმთა საბჭო ატარებს. საგამოცდო დონე C 1-ია (გერმანული მედიკოსებისთვის). ზოგიერთ ფედერალურ მიწაზე დარგობრივი უცხო ენის გამოცდა უფრო მარტივია ვიდრე სხვა მიწაზე. ჩვენ Europawork-ში ზუსტად ვიცით, რომელ ფედერალურ მიწაზე შეიძლება ამ გამოცდის საუკეთესოდ დაძლევა. დარგობრივი უცხო ენის გამოცდისთვის ამგვარად უნდა მოემზადო: თუ გერმანიაში B2-ის სერთიფიკატით ჩამოხვალ, დასაწყისში დაესწრები ზოგადი ენის ინტენსიურ კურსს მანამ სანამ მიაღწევ C1 დონეს. ეს წესით 2 თვე გრძელდება. როგორც კი C1-ის დონეს მიაღწევ, შეგიძლია გაიარო სპეციალური კურსი „გერმანული მედიკოსებისთვის - C1“. ეს კურსი ერთი თვე გრძელდება და მოგამზადებს დარგობრივი უცხო ენის გამოცდისთვის. აქ რამდენიმე პუნქტია გასათვალისწინებელი: - - წინაპირობას შეადგენს, რომ მანამდე ყველა დოკუმენტი სრულყოფილად უნდ იყოს წარდგენილი ჯანმრთელობის დაცვის ორგანოში. მხოლოდ ამის შემდგომ მიიღებ ექიმთა საბჭოსგან დარგობრივი უცხო ენის გამოცდაზე გასვლის მოწვევას. .

განსხვავება ექიმთა საბჭოსა (Ärztekammer) და ჯანმრთელობის დაცვის ორგანოს (Gesundheitsbehörde) შორის

 • ჯანმრთელობის დაცვის ორგანოს ევალება მუშაობის დროებითი უფლების და აპრობაციის სერთიფიკატის დამზადება და გაცემა.
 • ექიმთა საბჭო წყვეტს საზღვარგარეთ მიღებული სამუშაო გამოცდილების რამდენ წელს აღიარებს.
 • გამოცდებს, მაგალითად დარგობრივი უცხო ენის გამოცდას იბარებს ექიმთა საბჭო..
 • როდესაც შენ ოფიციალურად დაიწყებ გერმანიაში ექიმად მუშაობას, ხდები ექიმთა საბჭოს სავალდებულო წევრი შესაბამის მიწაზე.
 • ექიმები ევროკავშირის არაწევრი სახელმწიფოდან: ტოლფასობის შემოწმება (Gleichwertigkeitsprüfung) ან პროფესიული ცოდნის შემაფასებელი გამოცდა (Kenntnisprüfung) Europawork-ს შეუძლია დაგეხმაროთ!

  უცხოელი ექიმები, რომლებმაც საკუთარ ქვეყანაში, ევროკავშირის ფარგლებს გარეთ მიიღეს უმაღლესი სამედიცინო განათლება, თავდაპირველად მუშაობის დროებით უფლებას იღებენ. ამ უფლებას ორი წლის ვადა აქვს და ვრცელდება გარკვეულ ფედერაციულ მიწაზე. ხან (დამოკიდებულია მიწაზე) მუშაობის დროებითი უფლება ვრცელდება მხოლოდ ერთ გარკვეულ კლინიკაზე ან საავადმყოფოზე. ამ დროის განმავლობაში ჯანმრთელობის დაცვის ორგანო განიხილავს და შეაფასებს თქვენს უცხოურ საგანმანათლებლო პროგრამას (კურიკულუმს). ამ განხილვას ტოლფასობის შემოწმება (Gleichwertigkeitsprüfung) ან „დეფიციტის შემოწმება“ (Defizitprüfung) ეწოდება. თუ დადგინდება, რომ თქვენი საგანმანათლებლო პროგრამა გერმანული საგანმანათლებლო პროგრამის ტოლფასია, დაუყოვნებლივ მიიღებთ აპრობაციას.

  თუ დადგინდა, რომ თქვენი საგანმანათლებლო პროგრამა არ არის გერმანული საგანმანათლებლო პროგრამის ტოლფასი, ვალდებული ხართ ჩააბაროთ პროფესიული ცოდნის შემაფასებელი გამოცდა (Kenntnissprüfung). ზეპირი გამოცდა გრძელდება 90 წუთის განმავლობაში და გამოცდას იბარებს სამი პროფესორისგან შემდგარი კომიტეტი. ის მოიცავს კითხვებს ქირურგიის, შინაგანი მედიცინისა და არჩევით საგნის შესახებ. უნდა ითქვას, რომ პროფესიული ცოდნის შემაფასებელი გამოცდის სირთულის დონე ფედერალურ მიწებზე განსხვავებულია. Europework-ს ხანგრძლივი გამოცდილებიდან გამომდინარე შეუძლია ზუსტად შეაფასოს, რომელ ფედერალურ მიწაზე აქვს ექიმს მისი არაევროპული კურიკულუმის ტოლფასად ცნობის ყველაზე დიდი შესაძლებლობა, რის შედეგადაც მას აღარ უწევს პროფესიული ცოდნის შემაფასებელი გამოცდის ჩაბარება. გარდა ამისა, იმ შემთხვევაში, თუ აუცილებელი გახდა შემაფასებელი გამოცდის ჩაბარება, Europework-ს შეუძლია შეაფასოს, რომელი ფედერალური მიწა იძლევა ამ გამოცდის მარტივად ჩაბარების შესაძლებლობას.

  ყველა ექიმი, რომელმაც ევროკავშირის წევრ ქვეყანაში მიიღო უმაღლესი განათლება გერმანული ენის გამოცდის ჩაბარებისთანავე იღებს აპრობაციას. ეს აპრობაცია მუდმივია და გერმანიის ფარგლებში აღიარებული, გარდა ამისა დიპლომისშემდგომი განათლება (Facharztweiterbildung) აღიარებულია ევროკავშირის ფარგლებში.

  Internship in German hospitals

  Europework has longtime experiences with hospitals in Germany, therefor we can organize an internship for you as observer doctor. Therefore, you need have a German language diploma on B2-C1 level. Some hospital demand a B2 diploma but mostly they demand a C1 level. Mostly the hospitals provide board and lodging.

  სივი (საკუთარი პროფესიული და აკადემიური მიღწევების ნაკრები)

  პირველი შთაბეჭდილების მოსახდენად მეორე შანსი არასდროს მოგეცემათ!

  General information:
  - Letter of motivation: a meaningful description of your reasons why you want to work in a specific field;
  - What responsibilities / tasks did you have in your previous and present job (What treatments and procedures do you perform?)?
  Lay-out:
  1.სამოტივაციო წერილი
  შთამბეჭდავი აღწერა იმ პირადი მიზეზების რის გამოც შენ ამ სპეციალობით გსურს იმუშაო და განვლილი საქმიანობა.

  2.სურათი.
  დაამატე აქტუალური სურათი. გთხოვ, გაიღიმო! ატარე სუფთა და ფორმალური ტანსაცმელი (მამაკაცებმა ჰალსტუხი)..

  3. სახელი, გვარი, მისპირადი მონაცემები:
  ამართი, ტელეფონის ნომერი, ელ. ფოსტა, დაბადების თარიღი, დაბადების ადგილი, სქესი, ოჯახური მდგომარეობა.

  4. აკადემიური განათლება:
  უნივერსიტეტის დასახელება, სწავლის თარიღი როდიდან როდემდე (დღე, თვე, წელი - დღე, თვე, წელი).

  5. პროფესიული საქმიანობა:
  სამსახურები, დიპლომისშემდგომი განათლება, პრაქტიკა, ა.შ. (დღე, თვე, წელი - დღე, თვე, წელი).

  6. ენები:
  რომელ ენებს ფლობ და რა დონეზე (A1-C2)?

  7. არავითარი
  შემოკლებები. დაწერეთ ყველაფერი ვრცლად. Example: B2 / C1 / C2.

  8. ოპერაციის კატალოგი
  ანესთეზიოლოგებმა და ქირურგებმა თან დაურთეთ თქვენი ოპერაციის კატალოგი

  Please send the completed form to info-europework@web.de


  ResumeBuild.docx

  P.G. Verweij

  Pieter Guweltherus Verweij

  I look forward to mediate you to the position you always wanted.

  Because of my previously owned companies, I have already lived and worked in various European countries. I was born in the Netherlands, but I lived in France and Germany for a few years. That's why it was not difficult to find the very fitting name "Europework" when I founded my mediation agency. Personally, I have experienced many times what it feels like to settle in a foreign country - where there are other customs, other ways of dealing with things and with another language. In my experience, integration difficulties mostly arise from language deficits rather than from cultural differences. I would also like to emphasize that the placement of medical doctors is a very personal process. By that, I mean that the official regulations are the same for everyone, but there are different interpretations of these regulations by each state.

  Recommendation letters

  After graduating from china a chapter closed itself and there I was looking for another Adventure. Germany showed itself quite promising. After some research and contacting Europework, I was advised to go to Germany and study the language first. The adventure started by attending language courses at Goethe Institute. When I completed the B2 level, I contacted Mr. Verweij and he advised me to continue the language courses and to complete the C1 level. After obtaining my C1 level he suggested 2 language institutes in Düsseldorf, where I was able to learn and prepare for the medical German exam. Mr. Verweij provided me also with a personal coach, who offered valuable information and tips about both the upcoming job interviews and exam. All praise to God, I was able from the first interview to get a job in a rehabilitation klinik. I was first offered the opportunity to undergo a practical training which proved itself very helpful for the exam. The next step will be to get my “Approbation” but meanwhile I can enjoy working in Germany for 2 years. I would like to use the opportunity to thank Europework and Mr. Verweij for their help and support. Thus a Journey full with doubts and difficulties; which seems impossible to reach at the beginning. Do contact Europework and Mr. Verweij will gladly help you through it alleviating the burden.

  Dr. A., Mauritius, China – Germany, NRW

  Internal Medicine
  My Experience with Europework and Mr. Pieter Verweij. As a new bee in Germany with so many challenges ahead, it was a big challenge to find a workplace in a hospital, in which I could finally begin my speciality training. From day one I came in contact with Mr. Pieter, it was not just the formal relationship. It was the assurance and the support he offered me. I was completely messed up, my cover letter to my CV. Mr. Verweij and his assistants at Europework turned it into a piece of gold. The cover letter and the CV was absolutely well formed and written. Last but not the least Mr. VERWEIJ is a warm hearted man. Stay care free, send your letter to Europework and let them guide you. I wish you all the best, EUROPEWORK REALLY WORKS!!! Cheers!!!

  Dr. G., Tirunelveli, India – Thüringen

  Internal Medicine
  My name is Dr. Vinod Kumar Malik. I come from Haryana in India and I have done my Medical University in Romania. I was highly interested to do my postgraduate studiess in Germany because Germany is famous for structure and high-quality. So I decided to go to Germany and did overhere my German language courses until the C1 level. I started to try to find a postion by myself and I wrote a lot of Letters to a lot of hospitals and I had even one Interview but this was also without any result and I was close to give up after all my struggle to find a postion in Germany. Then I found on the Internet "Europework"and I met in Person the Director,this nice gentleman Mr. Pieter, who gave me hope and adviced me. His secretary practise with me several times "how to do Interviews" in Germany and they made a complete makeover off my CV and we finally found a job where I feel like home! I truely thank Mr. Pieter (Europework) for whatever they did for me and I truely appreciate it . I recommend everyone to go through Europework to FIND your dream job!

  Dr. M.

  from Hatyana, India now in Saarland, Germany


  See our other recommendations!
  FAQ
  How is it possible that Europework works for free for doctors?
  Because the hospitals pay us a mediation-fee as soon as doctor starting officially in a hospital. Thats why we and the our doctors-clients have the same goal, for us it is very important that the doctors starting as soon possible officialy ( with the licence to practise medicine) in Germany because only then the hospital pay us the mediationfee!

  Need more information about the possibilities or want to start working in Germany?