поверителност – Privacy


Нашият уеб сайт не събира никакви данни

Използването на нашия уебсайт е възможно без предоставяне на лични данни.
  • За кандидатите, които възнамеряват да споделят данните си с нас / които вече са споделили данните си с нас: Ние обработваме предоставените данни с дължимата грижа. Те са в отговорни ръце.
  • Изпратените данни ще бъдат запазени и автоматично ще бъдат изтрити след три месеца. Освен това ние ще сравним вашите данни със спецификациите за работа изключително за целите на персонала.
  • Няма да предадем вашите данни без Вашето писмено одобрение.
  • 25.05.2018